Speaking – “WTF# and why should you care” at Tricity .NET Group meetup

Last week during local .net group meetup I did my first technical talk ever. Well, I did present some stuff on internal meetings in company before, but never for so many people, whom I don’t know.

I was quite nervous before – for many reasons. First of all, I’m not some F# guru. I don’t feel fully entitled to share knowledge about it. I also don’t feel very confident in public speaking situations. But it all come around nicely. I’m generally satisfied how it went.

I’m presenting it again in one month at get.net conference in Łódź, Poland. Based on this experience, I will change few things in this talk. But in general, this was good training.

If you have doubts “should I present something at usergroup”, JUST GO DO IT. But before read Zach Holman’s hints on speaking.io. I found them very useful.

Slides from this presentation are on my github. Code examples I used, were mostly from tryfsharp.org.

[PL] Trójmiejskie grupy technologiczne

This post is also available in English.

Miałem taki post w głowie od dłuższego czasu, a dodatkowego kopa dał mi wpis Gutka o Warszawskich grupach programistycznych. Problem polega na tym, że nie ma jednego miejsca, gdzie znajdować te grupy. Ich strony są rozrzucone po meetupie, fejsbuku i innych miejscach. To jest prawdopodobnie niekompletna lista grup działających w Trójmieście. Jeżeli kogoś pominąłem, lub informacje są nieaktualne/niekompletne, daj znać – poprawię.

Trójmiejska Zawodowa Grupa .NET www
Tematyka: .NET, ogólnie o programowaniu
Gdzie: Zieleniak, Gdańsk
Kiedy: Każda druga środa miesiąca

Grupa .NET Politechniki Gdańskiej (grupa studencka) www || facebook
Tematyka: .NET, ogólnie o programowaniu, przedsiębiorczość
Gdzie: Politechnika Gdańska
Kiedy: brak stałych terminów, spotkania odbywają się dośc często

Cocoaheads Tricity facebook
Tematyka: iOS, mobile UX
Gdzie: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Gdynia
Kiedy: brak stałych terminów, spotkania mniej więcej co miesiąc

Google Developers Group Tricity www || facebook
Tematyka: Android
Gdzie: Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Gdynia
Kiedy: brak stałych terminów, spotkania mniej więcej co miesiąc

Java User Group Trójmiasto www || facebook || twitter
Tematyka: Java, JVM, ogólnie o programowaniu
Gdzie: Gdański Inkubator Przesiębiorczości Starter
Kiedy: brak stałych terminów, spotkania mniej więcej co miesiąc

meet.js Gdańsk www || facebook || twitter
Tematyka: JavaScript, frontend
Gdzie: Gdański Park Naukowo Technologiczny
Kiedy: Brak stałych terminów. Spotkania w Gdańsku odbywają się mniej więcej co dwa miesiące.

Geek Girls Carrots www || facebook
Tematyka: ogólnie technologicznie, ogólnie o programowaniu, women in technology
Gdzie: Gdański Park Naukowo Technologiczny ; Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia
Kiedy: Brak stałych terminów, spotkania mniej więcej co miesiąc

TRUG www
Tematyka: Ruby, Rails, web development
Gdzie: Sopot, Aleja Niepodległości 807/5
Kiedy: Trzecie środy miesiąca

PLSSUG Trójmiasto www
Tematyka: SQL Server
Gdzie: Siedziba firmy Hempel, Gdańsk, ul K. Szymanowskiego 2
Kiedy: W czwartki

Agile 3M www || facebook
Tematyka: Zarządzanie projektami, Agile
Gdzie: Klub Atelier, al. Mamuszki 2, Sopot
Kiedy: Brak stałych terminów, spotkania mniej więcej co miesiąc

Warto jeszcze wspomnieć o dwóch inicjatywach. 3Hack (www || facebook || twitter) stara się zbierać w jednym miejscu informacje o technologicznej i startupowej scenie trójmiasta. It3c także informuje o spotkaniach grup technologicznych i zamieszcza oferty pracy.

Tricity technology usergroups

Ten post dostępny  jest też po Polsku.

Tricity is the area I live in Poland. This post is to summarize technology groups that are actively meeting in the area. Post is inspired by Gutek, who wrote about Warsaw usergroups (Polish). The problem is, that you can’t find this info in one place – groups are scattered all around internet. This list is probably not complete, so if you have some information that could be added here, don’t hesitate to tell me.

Tricity Professional .NET group www
Topics: .NET, general software development
Where: Zieleniak bulding, Gdańsk
When: Every second Wednesday of a month
Language: Polish

Gdańsk University of Technology .NET group (student group) www || facebook
Topics: .NET, general software development, entrepreneurship
Where: Gdańsk University of Technology
When: no regular dates, but meetings happen very often
Language: Polish

Cocoaheads Tricity facebook
Topics: iOS, mobile UX
Where: Pomeranian Science and Technology Park, Gdynia
When: no regular dates, meetings happen around once a month
Language: English

Google Developers Group Tricity www || facebook
Topics: Android
WherePomeranian Science and Technology Park, Gdynia
When: no regular dates, meetings happen around once a month
Language: English

Java User Group Tricity www || facebook || twitter
Topics: Java, JVM, general software development
Where: Gdański Inkubator Przesiębiorczości Starter
Whenno regular dates, meetings happen around once a month
Language: Polish/English

meet.js Gdańsk www || facebook || twitter
Topics: JavaScript, frontend
Where: Gdansk Science and Technology Park
When: no regular dates, meetings happen around once every 2 months
Language: Polish/English

Geek Girls Carrots www || facebook
Topics: general technology, general software development, women in technology
WhereGdansk Science and Technology Park ; Pomeranian Science and Technology Park, Gdynia
Whenno regular dates, meetings happen around once a month
Language: Polish/English

TRUG www
Topics: Ruby, Rails, web development
Where: Sopot, Aleja Niepodległości 807/5
When: Every third Wednesday of a month
Language: Polish

PLSSUG Tricity www
Topics: SQL Server
Where: Hempel company building, Gdańsk, ul K. Szymanowskiego 2
When: Thursdays
Language: Polish

Agile 3M www || facebook
Topics: project management, agile
Where: Atelier Club, al. Mamuszki 2, Sopot
When: no regular dates, meetings happen around once a month
Language: Polish

There are also two initiatives worth mentioning. 3Hack (www || facebook || twitter) is trying to gather all relevant informations about meetings on Tricity technology and startup scene. It3c also gathers news about usergroups and technology job offers in the area (unfortunately only in Polish).